Reference
Umístění: Novosedly
Popis:

Reprezentativní sídlo obchodního partnera realitní firmy DSI Dr. Stange International CZ s.r.o.

Projekce

Rozsah služeb:

 • Zaměřujeme se na objekty pro bydlení, rekreaci a ubytování a dále pak objekty občanské vybavenosti, menší průmyslové haly či výrobní areály
 • Zpracováváme architektonické studie, projekty staveb a inženýrská činnost, koordinace projektových prací, technický dozor investora, konzultační a poradenská činnost
 • Zajišťujeme projekty elektroinstalace, měření a regulace, voda a kanalizace, vzduchotechnika, topení a chlazení, statika betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, technické průzkumy stávajících staveb a jejich vyhodnocení
 • Zajišťujeme kompletní projekty staveb

Projekční činnost:

 1. studie
 2. architektonické návrhy
 3. projekt pro územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informaci
 • zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace
 • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném v územním řízení
 • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
 • vypracování a podání návrhu na zahájení územního řízení
 • obstarání pravomocného územního rozhodnutí
 1. projekt pro stavební povolení, ohlášení stavby 
 • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném při stavebním řízení
 • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
 • vypracování a podání návrhu na zahájení stavebního řízení
 • obstarání pravomocného stavebního povolení
 1. spolupráce při výběru dodavatele
 2. projekt pro realizaci stavby

Technický dozor:

 • Průběžná kontrola časového harmonogramu přípravy a realizace výstavby
 • Průběžný dohled nad přípravou projektové dokumentace
 • Kontrola rozpočtu a nákladů stavby
 • Kontrola kvality stavebních prací
 • Účast při převzetí stavby od stavebního dodavatele
 • Stavební dozor

Projekce a inženýrská činnost
Ing. Martin Herůfek
Adresa: Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice
Telefon: 774 538 337
Email: info@herufek-projekce.cz
Nabídka služeb:
-projekce pozemních staveb
-projekce ZTI
-inženýrská činnost
-poradenská činnost
Copyright 2009 - Ing. Martin Herůfek - Projekce a inženýrská činnost | Sunlight webdesign - tvorba www stránek